BulutTahsilat -API'LERLE BANKACILIK: PAYLAŞMAK VE BÜYÜMEK

API'LERLE BANKACILIK: PAYLAŞMAK VE BÜYÜMEK

İşletme biliminin en temel kuramlarından biri de, yapılan işe devamlı yatırım yapmak ve müşterinin ileride isteyeceği talepleri şimdiden hazırlamak ve adapte etmektir.

API'LERLE BANKACILIK: PAYLAŞMAK VE BÜYÜMEK

22 April 2019

API'lerle Bankacılık: Paylaşmak ve Büyümek
 
İşletme biliminin en temel kuramlarından biri de, yapılan işe devamlı yatırım yapmak ve müşterinin ileride isteyeceği talepleri şimdiden hazırlamak ve adapte etmektir. Bu yenilikleri günümüzde ancak inovatif ve teknolojik yatırımlar ile sağlayabiliyoruz.

Geleneksel bankaların bu yönde yatırımlar yapmasına rağmen hızlı hareket edemiyor olması ve hiyerarşik yapılarının da sebep olduğu karar alma ve uygulama konusundaki yavaşlığı, bankaların bu alanda geri kalmasına sebep olabiliyor. Nitekim Fintech denen yapının ortaya çıkma nedenlerinden biri de budur. Diğer taraftan bir başka neden olarak mevcut ya da eski sistemlerin yüksek bakım harcamalarını da gösterebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda yapılan çeşitli araştırmalara baktığımızda, bankacılık BT harcamalarının yaklaşık %75’ inin sistemin işletimi ve bakımına harcandığını görebilmekteyiz ki bu hiç de azımsanacak bir oran gibi görünmüyor.

Diğer bir taraftan gelinen noktada teknoloji tüketim ve bilincinin artması sistem kullanıcılarını oyunun ayrılamaz bir parçası yapıyor. Kullanıcılar artık yalnızca kullanan taraf değil bunun yanında değişimi isteyen ve onun bir parçası olan taraftalar haline geliyor.

Bu durumda bankaların oluşan gelişmelere ayak uydurmalarının en pratik ve karlı yolu kendilerini bir otorite ve köşetaşı olarak tutmaya devam etmeleri olacaktır. Bunun da en kolay yolu, mevcut sistemlerini API’ler aracılığı ile potansiyeli olan ortaklarına açmalarıdır. Daha ileriyi düşünen organizasyonlar ise sadece API’leri farklı oyunculara açmakla kalmayıp, konumlandırmasını yaparken aynı zamanda mevcut sistemlerini de gözden geçirip revize ederek daha hızlı hareket edecek bir yapıya büründürebilirler. Böylece API’ler sadece eski yapıları saran bir kabuk olmaktan öteye rahatlıkla geçebilir.

Türkiye’de ve Dünyada pek çok banka bu süreçlerin vazgeçilmez hale geldiğini kavramış ve API’ lerini paylaşmaya başlamış durumda. Avrupa Birliği ülkelerinde ortaya çıkan PSD kanunu ile birlikte de bankalar Fintech kuruluşlarına API servislerini kanunun getirdiği gerekliliğe istinaden zorunlu olarak açmış bulunmakta.
 


Önceki Yazılar
...
3D SECURE NEDİR? FİRMALAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR ?

İnternet üzerinden kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin artırılması için geliştirilmiş bir sistemdir.

...
2019’ UN DİKKAT ÇEKİCİ FİNTECH TRENDLERİ

Geleneksel bankacılığın ötesine geçmeyi hedefleyen Fintech Şirketleri ve çözümleri, bu sektördeki dijital dönüşümün itici öğesi denilebilir

...
MT940 FORMATI NEDİR ?

Kısaca, MT940 formatı 2000 senesinin başlarında ortaya çıkan uluslararası bir elektronik hesap ekstre formatıdır.

BulutTahsilat - Referanslar