BulutTahsilat -AÇIK BANKACILIK İŞLEMLERİ VE GELİŞMELER

AÇIK BANKACILIK İŞLEMLERİ VE GELİŞMELER

Başlıca finansal kurumlar arasında devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor: Açık bankacılık. Bu kavram, geleneksel bankacılık modelini kökten değiştirerek finansal hizmetlerin daha erişilebilir, esnek ve yenilikçi olmasını sağlıyor.

AÇIK BANKACILIK İŞLEMLERİ VE GELİŞMELER

12 Mart 2024

Twitter-icon
Başlıca finansal kurumlar arasında devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor: Açık bankacılık. Bu kavram, geleneksel bankacılık modelini kökten değiştirerek finansal hizmetlerin daha erişilebilir, esnek ve yenilikçi olmasını sağlıyor. Açık bankacılığın getirdiği işlemler ve bu alandaki gelişmeler, finans sektöründe büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor.

Açık Bankacılık Nedir?

Açık bankacılık, finansal kurumların müşteri verilerini güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyan bir yaklaşımı ifade eder. Bu, müşterilerin finansal verilerini farklı kurumlar arasında taşımasına, farklı hizmetleri entegre etmesine ve daha kişiselleştirilmiş hizmetlerden faydalanmasına imkan sağlar. Açık bankacılık, API'ler (Application Programming Interfaces) aracılığıyla veri paylaşımını mümkün kılarak finansal ekosistemi daha açık hale getirir.

Açık Bankacılığın İşlemleri

1.            Veri Paylaşımı: Açık bankacılık, müşteri verilerinin farklı finansal kurumlar arasında güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Bu, müşterilerin hesap bilgilerini, işlem geçmişlerini ve diğer finansal verilerini farklı uygulamalar ve hizmetler arasında taşıyabilmesine imkan tanır.

2.            Entegrasyon ve Agregasyon: Açık bankacılık, farklı finansal hizmetleri tek bir platformda birleştirebilir. Örneğin, bir müşteri aynı uygulama üzerinden birden fazla banka hesabını yönetebilir, farklı bankalar arası para transferleri yapabilir ve finansal durumunu bir arada görebilir.

3.            Kişiselleştirilmiş Hizmetler: Açık bankacılık, müşterilere daha kişiselleştirilmiş finansal hizmetler sunar. Müşteri verilerinin paylaşılmasıyla, finansal kurumlar müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir ve onlara özel çözümler sunabilir.
 
BulutTahsilat Açık Bankacılık,
 
BulutTahsilat, Türkiye’nin ilk finansal veri sağlayıcısı olan fintek şirketidir. 34 bankaya entegre olarak çalışıp tüm bankalardaki hesap hareketlerinizi tek ekran tek desende görüntüleyebilirsiniz.
Kullandığınız ERP programına entegrasyon sağlayarak otomatik olarak muhasebeleştirmeyi sağlayabilirsiniz. Böylelikle muhasebe departmanlarınızın iş yükünü azaltarak departman verimliliğinizi arttırabilirsiniz.
 
Açık Bankacılıkta Son Gelişmeler

Açık bankacılık dünyası sürekli olarak gelişmekte ve yeniliklerle dolu. İşte bu alandaki son gelişmelerden bazıları:

1.            Regülasyon ve Standartlar: Birçok ülke, açık bankacılığı düzenleyen ve standartları belirleyen yasal düzenlemeler getiriyor. Bu, güvenli veri paylaşımını sağlayarak hem müşteri hem de kurum güvenliğini artırır.

2.            Yeni Finansal Teknolojilerin Entegrasyonu: Açık bankacılık, yapay zeka, blokzincir ve büyük veri gibi yeni finansal teknolojilerle entegre oluyor. Bu teknolojiler, daha akıllı ve verimli finansal hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlar.

3.            Kurumsal İşbirlikleri ve Ortaklıklar: Finansal kurumlar, fintech şirketleri ve diğer sektörler arasındaki işbirlikleri ve ortaklıklar artıyor. Bu, daha yenilikçi ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlar.


Açık bankacılık, finansal sektörde devrim niteliğinde bir değişimi temsil ediyor. Veri paylaşımı, entegrasyon ve kişiselleştirilmiş hizmetler gibi işlemler sayesinde, müşterilere daha iyi bir finansal deneyim sunuluyor. Açık bankacılığın hızla gelişen dünyasında, finansal kurumların bu trende ayak uydurması ve yeniliklere adapte olması önemlidir. Bu sayede, hem müşterilerin hem de finansal kurumların fayda sağladığı bir ekosistem oluşturulabilir.


Twitter-icon
Önceki Yazılar
...
GÜVENLİ B2B TAHSİLAT SİSTEMİ

B2B tahsilat sistemi, işletmeler arası ticarette ödeme almak için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, bir işletmenin diğer işletmelerden tahsilatlarını yönetmek için kullanılır. B2B tahsilat sistemi genellikle çeşitli ödeme yöntemlerini destekler.

...
GÜVENLİ SANAL POS SİSTEMLERİ

Günümüzde internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla birlikte, güvenli sanal POS sistemleri giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu sistemler, müşteri bilgilerinin korunması ve işlem güvenliğinin sağlanması açısından kritik bir rol oynamaktadır.

...
KREDİ KARTI İLE ÖDEME ALMA

Günümüzde dijital ticaretin giderek artmasıyla birlikte, işletmelerin çoğu kredi kartı ile ödeme alma yöntemlerini benimsemekte ve çevrimiçi satışlarda bu yöntemleri kullanmaktadır. Bu, müşterilere ödeme yapma ve işletmeler için gelir elde etme sürecini kolaylaştırırken aynı zamanda işletmelerin büyümesine de katkıda bulunur.

BulutTahsilat - Referanslar