BulutTahsilat - Güvenlik

BulutTahsilat

Güvenlik

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardı doğrultusunda;

Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı, kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı, bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan,

İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı taahhüt eder.

SSL

SSL Sertifikası

SSL, site adreslerinin doğruluğunu kontrol eden, iki nokta arasındaki veri iletişimini şifreli kanal üzerinden yaparak güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan dijital bir sertifikadır.

ISO

ISO 27001

ISO 27001 belgesi, kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin gizli bilgilerini güvende tutmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir iso belgesidir.

TSL

TLS Sertifikası

TLS, iletişimde bulunan iki uygulama arasındaki verileri şifreleyerek güvenli şekilde iletişmesini sağlayan güvenlik katmanıdır. Kimlik doğrulamak için asimetrik şifreleme algoritmasını kullanır.

3D

3D Secure

İnternet üzerinden kredi ve banka kartlarıyla yapılan ödemelerde, kart sahibinin ve kartının güvenliğinin sağlanabilmesi için geliştirilmiş çift yönlü doğrulama sistemdir.

IP

IP Kısıtlama

Sadece tanımlanan IP adreslerinden sisteme giriş yapılmasını sağlayan erişim modelidir.

VPN

VPN Bağlantısı

VPN, uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisidir. Kısacası internet yada başka bir açık ağ üzerinden özel bir ağa bağlanmayı sağlayan bir bağlantı çeşitidir.

BulutTahsilat - Referanslar