BulutTahsilat -FİNTECH 2.0: YENİ BİR FİNANSAL KATILIM DÖNEMİ

FİNTECH 2.0: YENİ BİR FİNANSAL KATILIM DÖNEMİ

Son birkaç yıl içinde FinTech, finansal hizmetler ekosistemi içerisine yerleşmiştir. FinTech'in genel algısı Bankacılık ve..

FİNTECH 2.0: YENİ BİR FİNANSAL KATILIM DÖNEMİ

2 September 2019

FinTech 2.0: Yeni bir finansal katılım dönemi
Son birkaç yıl içinde FinTech, finansal hizmetler ekosistemi içerisine yerleşmiştir. FinTech'in genel algısı Bankacılık ve finansal hizmetler endüstrisinde yeni geliştirilen dijital ve çevrimiçi teknolojileri kullanan ürünler ve şirketler iken, FinTech'in çok daha stratejik ve odaklanmış bir rol oynadığına inanıyoruz. FinTech'in daha geniş hedefi, geleneksel finansal hizmet modellerinin temel hedefleri olmayan, nüfusun bu kesimlerinin karşılanmamış finansal ihtiyaçlarına hizmet etmektir. Bu nedenle, FinTech daha geniş finansal katılım hedefine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
Bu yöndeki çabalar çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır:
- Yeni çağın yükselişi ile FinTechler düşük maliyetli teknolojiyi kullanarak yenilikçi çözümler sunuyor.
- FinTech'ler arasında stratejik ortaklıklar kuruluyor.
- Yeni finans argümanları oluşturuluyor.
- FinTech politikalarının oluşturulması ve işletilmesi yoluyla devlet müdahalesi, akıllı şehirler gibi girişimlerin başlatılması, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) kredilerin hızlı onaylanması için portallar geliştiriliyor.
 
FinTech 2.0 dalgası ve nihai hedefi
FinTech 2.0'ın nihai amacı, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturarak, FinTech’ lerin ülkenin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) üzerinde önemli bir etkisi olmasını sağlamak olacaktır.

Kaynak:
https://www.pwc.in/consulting/financial-services/fintech/fintech-insights/fintech-2-0-a-new-era-of-financial-inclusion.html


Önceki Yazılar
...
TAHSİLATIN OLMAZSA OLMAZ 9 ÖZELLİĞİ.

BulutTahsilat, banka hesaplarınıza gelen ödemeleri anlık olarak takip ederek muhasebe ve ERP sistemlerine otomatik olarak işlenmesini sağlar.

...
MAİL ORDER NEDİR? DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Mail Order, kredi kartı ile ödeme altyapısı olmayan firmaların tercih ettiği ve çekim işlemi sırasında kart sahibinin fiziken pos cihazının ...

...
AÇIK BANKACILIK NEDİR ?

Açık bankacılık makalelerimizin ilki olan bu makalede daha çok açık bankacılık tanımı ve düzenlemelerine yer verirken, ikinci makalemizde...

BulutTahsilat - Referanslar