BulutTahsilat -BANKALAR VE FİNTECH’LERE UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNME İMKANI TANINIYOR

BANKALAR VE FİNTECH’LERE UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNME İMKANI TANINIYOR

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kuruluna gönderilecek kanun teklifinin yasalaşması halinde bankalar ve fintechler dahil bir takım finans kuruluşları,

BANKALAR VE FİNTECH’LERE UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNME İMKANI TANINIYOR

29 June 2020

Bankalar ve FinTech’lere Uzaktan Müşteri Edinme İmkanı Tanınıyor

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kuruluna gönderilecek kanun teklifinin yasalaşması halinde bankalar ve fintechler dahil bir takım finans kuruluşları, müşteri edinim süreçlerindeki “Müşteri Tanı” (KYC) ve “sözleşme” süreçlerini uzaktan kimlik tespiti veya üçüncü tarafa güven yöntemleriyle tamamen dijital ortamda yürütebilecek.

Mevcut Durum Nedir?

Ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği bankalar müşteri edinim süreçlerindeki “Kimlik Tespiti” (KYC) ve “sözleşme” aşamalarını müşterilerle yüz yüze gelmek suretiyle fiziki olarak yürütmek zorundadır. Geçtiğimiz Mart ayında yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile bu süreçlerin fiziki yürütülebilmesinin yanında tamamen dijital ortamda ve uzaktan yürütülebilmesinin yolu açılmış ve kimlik tespiti aşamasının “uzaktan” veya “üçüncü tarafa güven” yöntemleri ile yapılabileceği düzenlenmiş, ancak müşteri ediniminin ikinci aşaması olan “sözleşme” aşamasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştı. Dolayısıyla mevcut düzenlemeler gereği sözleşme aşamasının halen yazılı yani müşteriler ile fiziki olarak bir araya gelerek yürütülmesi gerekmektedir.

Kanun Teklifi neyi düzenliyor?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na 05.06.2020 tarihinde gönderilen Kanun Teklifi ile yukarıda bahsi geçen “sözleşme” aşamasının “yazılı” olmasını gerektiğini düzenleyen hükümlerde değişiklik yapılarak, MASAK mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak üzere müşterilerle ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması esnasında yüz yüze gelme ihtiyacını ortadan kaldıracak ve sürecin dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanmasını sağlayacak düzenlemeler getiriliyor. Kanun teklifi geçtiğimiz hafta içerisinde Komisyon tarafından tartışılıp kabul edildi ve önümüzdeki günlerde muhalefet şerhleriyle beraber TBMM Genel Kurulu’na gönderilecek, ve oylamalar doğrultusunda yasalaşacak.

Hangi Sözleşmelerin Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilmesinin Önü Açılıyor?

Kanun Teklifinin olduğu gibi yasalaşması halinde bankalar ve fintechler başta olmak üzere bir takım finansal kuruluşlar, halihazırda yazılı olarak yapmak zorunda oldukları aşağıdaki sözleşmeleri müşteri ile yüz yüze gelmeden, müşterilerin kimliğinin doğrulanmasına imkan verebilecek dijital yöntemler ile gerçekleştirilebilecek.
  • Bankaların faaliyet konularına ilişkin müşteriler ile yaptığı sözleşmeler.
  • Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmeler.
  • Finansal kiralama şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşmeler.
  • Finansal Kiralama sözleşmeleri.
  • Faktoring sözleşmeleri.
  • Finansman sözleşmeleri.
  • Ödeme Hizmeti sağlayıcıları ile kullanıcılar arasındaki sözleşmeler.
  • Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri ile Müşterileri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmeler.
Belirtmek gerekir ki, yukarıda yer alan Ödeme Hizmetleri Sağlayıcıları, Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketlerine ilişkin düzenlenmeler Kanun Teklifinin ilk halinde yer almayıp, 10.06.2020 tarihli Komisyon toplantısında verilen önergelerle eklenmiştir.

Dijital Yöntemin Kapsamı Nedir?

Kanun teklifinde bu dijital yöntemin kapsamı, “Uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler” olarak belirlenmiş. Bu haliyle, henüz dijital yöntemin kapsamının belli olmadığını ve bu yöntemlerin ve teknik standartlarının ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlar (Bankalar açısından BDDK, Fintechler açısından ise TCMB) tarafından belirlenebileceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla dünyada örneklerini gördüğümüz video görüşmesi veya dijital kimlik vb. yöntemlerden hangilerinin uygulanabileceği yapılacak ikincil düzenlemeler sonrasında belirlenecek.

Kimlik Doğrulama Sürecinin Kolaylaştırılması İçin Kimlik Paylaşımı Sisteminin Ödeme Hizmet Sağlayıcıları, Aracı Kurumlar Ve Portföy Yönetim Şirketlerine Açılması

Kanun Teklifi aynı zamanda Ödeme Hizmet Sağlayıcıları, Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketlerinin kimlik tespiti süreçlerinin kolaylaştırılması için de bir adım atıyor. Kanun Teklifine, 10.06.2020 tarihinde yapılan Komisyon toplantısında verilen önerge ile halihazırda Bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri ile paylaşılmakta olan İçişleri Bakanlığı nezdindeki Kimlik Paylaşım Sistemindeki verilerin Ödeme Hizmet Sağlayıcıları, Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri ile paylaşılmasına izin veren bir hüküm eklendi. Yapılan düzenlemenin, kimlik tespiti esnasında gerekli olan adres doğrulama vb. süreçler için gerekli bilgilerin müşteriden alınması yerine sistemden çekilmesini sağlaması nedeniyle kullanıcı deneyimi anlamında avantajlı olduğu düşünülmektedir.

Değerlendirme ve Sonrası

Kanun Teklifi ile uzaktan müşteri edinimin ikinci ayağı olan ve halihazırda yazılılık ve yüz yüze olma esasına göre ilerleyen sözleşme süreçlerinin müşteri ile fiziki olarak bir araya gelmeden dijital yöntemlerle yapılabilmesinin altyapısı sağlanmaktadır. Bu altyapının bankalarla beraber aynı zamanda ödeme hizmet sağlayıcıları gibi fintechlere sağlanması da kanımızca olumlu ve pazardaki dengeleri dikkate alan bir yaklaşımdır. Yapılan düzenleme ile müşterilerin şubeye gitme vb. zorunlulukları ortadan kalkacağından müşterilerin finansal sisteme katılımının artacağı ve finans kuruluşlarının da ciddi bir maliyet ve zaman avantajı yaratacağını söylemek mümkün. Belirtmek gerekir ki, uzaktan müşteri edinimi süreçlerinin fiiliyata geçebilmesi için MASAK mevzuatında da bir takım minör düzenlemelerin yapılması ve teknik standartların belirlenmesi gerecek. Bu düzenlemelerin de yapılmasını takiben müşteri edinimi süreçlerinin dünya örneklerinde olduğu gibi video görüşmesi veya dijital kimlik vb. yöntemlerle yürütüldüğünü görebileceğiz.

Kaynak: 
https://fintechistanbul.org/2020/06/15/bankalar-ve-fintechlere-uzaktan-musteri-edinme-imkani-taniniyor/
 
 

Önceki Yazılar
...
DÜNYA GENELİNDE AÇIK BANKACILIĞA SICAK BAKILIYOR

Finastra tarafından yapılan dünya çapında 774 bankanın dahil olduğu araştırmaya göre bankaların yüzde 86’sı önümüzdeki 12 ay içinde açık bankacılık yeteneklerini geliştirmek için API kullanmak istiyor.

...
COVID-19 RÜZGARINDA AÇIK BANKACILIK VE FİNTECH

“Bankacılık gerekli, bankalar değil” Bill Gates tarafından 1994 yılında ortaya atılan bu söz Fintech'in ilk dalgası için bir motto-slogan oldu.

...
ONLİNE ÖDEMELERDE SANAL POS UN GELECEĞİ

Günümüzde gelişen teknoloji ve ihtiyaçlarla birlikte kredi kartı ile online tahsilat oldukça değer kazanmaya başladı.

BulutTahsilat - Referanslar