BulutTahsilat -BİLANÇO NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR?

BİLANÇO NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR?

Bir işletmenin belli bir tarihteki varlık, borç ve özsermayesini gösteren finansal tablodur. Günümüzde bilanço, "finansal durum tablosu" olarak da adlandırılmaktadır.

BİLANÇO NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR?

21 Mart 2024

Twitter-icon
Bilanço Nedir ve Nasıl Hazırlanır?
 
Bir işletmenin belli bir tarihteki varlık, borç ve özsermayesini gösteren finansal tablodur. Günümüzde bilanço, "finansal durum tablosu" olarak da adlandırılmaktadır. İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları gösteren statik bir finansal tablodur. İşletmenin fotoğrafı olarak da tanımlanmaktadır.
 
Bilanço Nedir?
 
Finans alanındaki en önemli mali tablolardan biri olan bilanço, muhasebe standartlarına ve yasal süreçlere uygun olarak işletmelerin dönem sonu kar/zarar durumlarının raporlanması olarak özetlenebilir. Şirketlerin mali durumuna ışık tutan bilanço, işletme varlıklarını, öz kaynaklarını ve yükümlülüklerini görebilmek açısından hem yasal hem de prosedür gereği tutulması gereken bir finansal tablodur. İşletmelerin sermaye yapısının incelenebilmesi yolundaki en değerli rehberlerden biri olan bilanço tablosu sayesinde hissedarlar yatırımlarını ve gelecek planlarını da daha tutarlı bir şekilde kurgulayabilir. Bilanço tabloları sayesinde işletmelerin mali görüntüsü, getiri oranları, dönemsel kar/zarar durumu ve gelecekteki finansal planları şeffaf bir şekilde incelenebilir. Teknik bir konu olan bilanço analizi; muhasebeciler, finans uzmanları ve mali müşavirler gibi alanında uzman kişiler tarafından çıkarılır.
 
 
Bilanço iki ana bölümden oluşur:
 
Varlıklar (Aktifler): İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu fiziksel veya finansal değerlere sahip varlıkları temsil eder. Bu varlıklar nakit, alacaklar, stoklar, makineler ve ekipmanlar gibi unsurları içerebilir.
 
Borçlar ve Özkaynaklar (Pasifler): İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu borçları ve özkaynakları temsil eder. Borçlar, işletmenin kısa vadeli ve uzun vadeli borçlarını içerirken, özkaynaklar işletmenin sahip olduğu sermaye ve kârı temsil eder.
 
Bilanço Nasıl Hazırlanır?
 
 
Bilançonun Hazırlanması: Bilanço hazırlanırken, şirketin finansal kayıtlarının doğru bir şekilde tutulması, muhasebe standartlarına uyum sağlaması ve finansal raporlama gereksinimlerine uygunluk sağlanması önemlidir.
 
Bilanço hazırlanırken aşağıdaki adımlar izlenmelidir;
  • Varlıkların sınıflandırılması
  • Borçların sınıflandırılması
  • Öz kaynakların hesaplanması
  • Varlık ve borç değerlemesi
  • Bilanço tablosunun düzenlenmesi
  • Denetim ve doğrulama işlemleri
Bilanço, bir işletmenin finansal sağlığını değerlendirmek için önemli bir araçtır. Doğru bir şekilde hazırlanması ve yorumlanması, işletme sahiplerine, yatırımcılara ve diğer paydaşlara işletmenin gücü ve zayıflıkları hakkında değerli bilgiler sağlar.
 
Bilançonun hazırlanmasında katkı sağlayabilmek adına BulutTahsilat ile varlıklarınızın ve işletmenizin mali görüntüsünü takip edebilirsiniz. Hesap bakiyelerinizi kontrol edebilir, mevcut bakiye ve rezerv takibi yapabilirsiniz. Bu sayede finans ve muhasebe kayıtlarınızı otomatikleştirerek ilgili tüm mali raporlarınızı oluşturabilirsiniz.
 
İlgili rapor ve finansal varlıklarınızın takibi, sizlere hem bilanço hazırlarken büyük kolaylık sağlar hem de zaman tasarrufu ile hazine süreçlerinizi çok daha verimli yönetebilirsiniz.


Twitter-icon
Önceki Yazılar
...
SWIFT NEDİR ?

‘’SWIFT", "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" kısaltmasıdır. Bu, dünya çapında bankalar arası finansal iletişim ve veri değişimi için kullanılan bir standarttır.

...
AÇIK BANKACILIK İŞLEMLERİ VE GELİŞMELER

Başlıca finansal kurumlar arasında devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor: Açık bankacılık. Bu kavram, geleneksel bankacılık modelini kökten değiştirerek finansal hizmetlerin daha erişilebilir, esnek ve yenilikçi olmasını sağlıyor.

...
GÜVENLİ B2B TAHSİLAT SİSTEMİ

B2B tahsilat sistemi, işletmeler arası ticarette ödeme almak için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, bir işletmenin diğer işletmelerden tahsilatlarını yönetmek için kullanılır. B2B tahsilat sistemi genellikle çeşitli ödeme yöntemlerini destekler.

BulutTahsilat - Referanslar